Strooiwagens

strooiwagen-01                                              strooiwagen-04

Ritregistratie voor strooiwagens en sneeuwschuivers

Algemeen

Sneeuwruimen en het bestrijden van gladheid behoren, op grond van wetsartikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek, tot de onderhoudsplicht van de wegbeheerder. Met betrekking tot gemeentelijke verharde wegen is de gemeente hiertoe verplicht. Het betreft hier een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Om te kunnen bewijzen dat een gemeente aan haar inspanningsverplichting of zorgplicht heeft voldaan ten aanzien van de gladheidsbestrijding heeft de VNG geadviseerd dat de gemeenten periodiek een gladheidsbestrijdingsplan vaststellen.

Gladheidsbestrijding, zorgplicht en aansprakelijkheid

Een gemeente kan haar risicoaansprakelijkheid op een aantal manieren (deels) afdekken:

  • Indien zij weet aan te tonen dat in de gegeven omstandigheden deze schades redelijkerwijs niet voor haar rekening kunnen worden gebracht, gezien de in het verkeer geldende opvattingen.
  • De gladheid enerzijds en schade anderzijds een ononderbroken of nauwelijks te onderbreken gebeurtenis zijn.

Gemeenten dienen zelf aan te tonen dat zij niet verwijtbaar hebben gehandeld, de bewijslast ligt bij hen.

IJzel zorgt voor gladheid en stroomstoringen in Noord-Nederland: http://www.kijk.nl/video/LC2WLz4Sf6d5

Ritregistratie strooiwagens

Met behulp van de onze gecertificeerde TTU04 ritregistratiebox kunnen gemeenten de routes waarop gestrooid is uiterst eenvoudig in beeld brengen. De box wordt in dat geval gekoppeld aan de bediening van de strooischotel van de strooiwagen. In de km. registratie wordt onderscheid gemaakt tussen de routes waarop de strooischotel in- of uitgeschakeld is. In het strooirapport wordt de route waarop de strooischotel is ingeschakeld aansluitend straat voor straat in beeld gebracht.

De betreffende informatie blijft op de webapplicatie beschikbaar. De rapportage kan vervolgens worden overgehaald naar Word, Excel, PDF, etc.

Prijzen ritregistratie strooiwagens en sneeuwschuivers

De prijs van de TTU04 met een programmering voor strooiwagens bedraagt € 199,95 excl. BTW, montage, eenmalige aanmeldkosten à € 20,00 excl. BTW* en abonnementskosten**

Indien gewenst kan de TTU04 voor € 79,00 excl. BTW worden voorzien van een RFID-reader. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze de gereden routes per voertuig en per bestuurder in beeld brengen.

*Eénmalige aanmeldkosten

Alle boxen worden voor aflevering getest. De SIM-kaarten worden met de boxen “versmolten” en de voertuigen worden toegevoegd aan de Ritinfo webapplicatie. Indien gewenst wordt de webapplicatie voorzien van de door u gewenste kenmerken als bedrijfslogo, links, etc.

**Abonnementskosten

De abonnementskosten  voor de webapplicatie en het M2M data abonnement bedragen per box € 5,95 excl. BTW per maand. Voor dat bedrag beschikt u via de Ritinfo webapplicatie 24/7 over alle voor u relevante informatie.

De overeenkomst is per maand opzegbaar.

Informatie

Gelieve voor additionele informatie over onze ritregistratieboxen voor strooiwagens telefonisch contact op te nemen op 010-2733788 of neem contact op via de contactpagina.

TTU04

Kenmerken TTU04 met strooiwagenprogrammering

  • Nederlands product
  • Lage maandkosten;
  • Slimme rapportages;
  • Eenvoudige te bedienen;
  • Aanpasbaar aan uw bedrijfsproces;
  • Maatwerk als standaard.